over ons

Over ons
Zorggroep Valide is een gecertificeerde thuiszorgorganisatie die zich heeft gespecialiseerd in het bieden van goede zorg in de hedendaagse multiculturele samenleving. Wij voorzien onze cliënten met liefde van de noodzakelijke zorg, permanent of tijdelijk, op basis van een medische indicatie. Indien u nog geen indicatie heeft, helpen wij u graag met de aanvraag daarvan.
Familiebedrijf

Zorggroep Valide is een familiebedrijf. Ook in onze omgeving hebben wij te maken met zieke familieleden. Vanuit onze ervaring weten we hoe belangrijk het is dat u of uw familielid goed geholpen wordt. Wij doen dan ook ons uiterste best.

Multicultureel

Iedereen is welkom bij ons. Wij zijn gespecialiseerd in cliënten met een Turkse, Marokkaanse, Iraneze, Surinaamse, Afghaanse en Pakistaanse achtergrond. Door een taalbarrière en/of cultuurverschil voelt deze groep cliënten zich vaak miskend en onbegrepen. Hierdoor benutten zij niet altijd de mogelijkheden waarvan zij gebruik kunnen maken. Deze problematiek komen wij in de praktijk steeds vaker tegen. Een mogelijkheid bij Zorggroep Valide is, mocht dit gewenst zijn, dat er medewerkers geplaatst kunnen worden die dezelfde taal en etnische achtergrond hebben als de cliënt.

 

Vertrouwde omgeving

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zo lang en zelfstandig mogelijk in zijn thuisomgeving kan leven. Wij richten ons voornamelijk op cliënten die verminderd zelfredzaam zijn, in een sociaal isolement verkeren of anderszins niet in staat zijn om hun alledaagse leven autonoom in te richten. Wij willen net een stap verder gaan dan de gangbare thuiszorg door de cliënt ook vertrouwen en steun te bieden. Juist deze groep heeft ondersteuning nodig om in de eigen thuisomgeving te kunnen functioneren. Hierbij is een plezierige omgang tussen de cliënt en medewerker volgens ons essentieel. Onze medewerkers dragen betrokkenheid, respect en gelijkwaardigheid uit.

Left Menu Icon