thuiszorg

Thuiszorg

Wij bieden passende huishoudelijke hulp wanneer de cliënt door ziekte,
een ongeval of ouderdom niet meer in staat is huishoudelijke
werkzaamheden uit te voeren.

Persoonlijke verzorging >

Wij leveren persoonlijke verzorging op maat met als doel het functioneren in het dagelijks leven van de cliënt gemakkelijker te maken.

huishoudelijke hulp >

Wij bieden passende huishoudelijke hulp wanneer
de cliënt door ziekte, een ongeval of ouderdom niet meer in staat is huishoudelijke werkzaamheden uit te voeren.

individuele begeleiding >

Wij bieden begeleiding voor cliënten die moeite hebben met het creëren van structuur in hun dagelijkse leven dat regelmatig gecombineerd met psychiatrische problemen.
Wat kost het?

In principe vergoedt de zorgverzekering de kosten uit de basisverzekering. Deze zorg valt niet onder uw eigen risico. U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen en heeft u geen verwijzing nodig. U kunt zichzelf aanmelden of één van uw naasten of hulpverleners kan dit doen.

Left Menu Icon