wonen met zorg

Wonen met zorg

Wij bieden passende huishoudelijke hulp wanneer de cliënt door ziekte,
een ongeval of ouderdom niet meer in staat is huishoudelijke
werkzaamheden uit te voeren.

Verpleegkundige verzorging >

Onze verpleegkundigen coördineren alle zorg voor
de cliënt en geven advies over ziekte en het gebruik van medicijnen. Goede zorg leidt waar mogelijk tot herstel of het tegengaan van verslechtering.

gezinsondersteuning >

Wij bieden ouders pedagogische ondersteuning en/of begeleiding, afgestemd op de behoefte van het kind en de moeilijkheden die ouders ondervinden bij het opvoeden van hun kinderen.

maatschappelijke ondersteuning >

Te allen tijde proberen wij bereikbaar te zijn. Cliënten kunnen altijd een afspraak maken. Wij bieden de mogelijkheid zonder afspraak langs te komen. Hiervoor heeft elke vestiging een vaste inloopdag per week.

24-uurs zorg

Wij bieden nachtzorg of palliatieve zorg waar nodig is bij cliënten met ernstige lichamelijke aandoeningen.

nazorg >

Nabestaanden kunnnen in een wereld belanden waarin men de weg niet kent. Dit kan voor onrust zorgen. Onze adviseurs maken hen dan graag weg wijs.

ADL-opleiding >

Zorggroep Valide biedt de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de cursus ADL.
Wat kost het?

In principe vergoedt de zorgverzekering de kosten uit de basisverzekering. Deze zorg valt niet onder het eigenrisico. U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. U heeft geen verwijzing nodig. U kunt zichzelf aanmelden of één van uw naasten of hulpverleners kan dit doen.

Left Menu Icon